Profesjonalne zarządzanie
nieruchomościami

Obsługa nieruchomości

ważne informacje

2016-09-13

Wstrzymanie dostawy ciepła z magistrali Radzionków

W dniach od 14.09.2016 r. godz. 5:00 do dnia 16.09.2016 r. godz. 22:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla odbiorców zasilanych z Ciepłowni Radzionków. Przerwa podyktowana jest awarią głównej magistrali ciepłowniczej DN 600 w rejonie ulicy Zofii Nałkowskiej.

Szczegółowych informacji udzielają dyspozytorzy PEC pod numerem telefonu (32) 388-73-02.

2016-07-28

Przerwa w dostawie ciepła

W dniach od 03.08.2016 r. godz. 5:00 do dnia 04.08.2016 r. godz. 18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła na cele ciepłej wody użytkowej dla odbiorców zasilanych z Ciepłowni Radzionków.

Szczegółowych informacji udzielają dyspozytorzy PEC pod numerem telefonu (32) 388-73-02.

2016-06-23

Zmiana ceny wywozu śmieci

Na podstawie Uchwały nr XXV/323/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30.05.2016 r. podwyższona zostaje opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Począwszy od 1 lipca 2016 r. opłata za odpady segregowane wyniesie 11 PLN/osobę/miesiąc i za niesegregowane 17 PLN/osobę/miesiąc.

2016-06-22

Przerwa w dostawie ciepłej wody

W związku z pracami na sieci ciepłowniczej od 24 czerwca godz. 22:00 do 27 czerwca godz. 22:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla budynków zasilanych z elektrociepłowni Szombierki. Szczegóły w załączonym piśmie.

Pliki do pobrania

oferta

Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Oferujemy:

 • Prowadzenie zarządu oraz administrowanie budynkami mieszkalnymi (w tym na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych),
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych nieruchomości powierzonych w zarząd (zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości), w sposób dostępny dla zarządu wspólnoty i właścicieli,
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych i oceny stanu technicznego nieruchomości, a także planów zarządzania nieruchomością, zgodnie z preferencjami właścicieli, w ścisłej współpracy z zarządem wspólnoty,
 • Wydawanie opinii, udzielania porad i prowadzenie doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych,
 • Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w zakresie ogólnobudowlanym.
 • Stałą współpracę z właścicielami nieruchomości,
 • Prowadzenie dokumentacji nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • Przygotowywanie informacji o gospodarce finansowej wspólnoty,
 • Przedstawienie rozliczeń rocznych w terminach przewidzianych przepisami.

Zapewniamy:

 • Fachową i rzetelną obsługę techniczną,
 • Profesjonalną obsługę księgową i finansową. Do obsługi księgowej stosujemy specjalistyczny program czynszowo-księgowy,
 • Pełną kontrolę właścicieli nad finansami wspólnoty i sposobem zarządzania nieruchomością wspólną,

Zapraszamy do współpracy.

o firmie

Firma „Oziemkiewicz & Kempny Obsługa Nieruchomości Spółka Jawna” rozpoczęła działalność na rynku nieruchomości w 2002 roku. Aktualni właściciele firmy posiadają licencje zawodowe zarządców nieruchomości, wydane przez Ministra Infrastruktury o numerach 14297 i 24908 (od 2 stycznia 2014 r. licencje Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości). Firma specjalizuje się w zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi. Wiedza teoretyczna zdobyta w trakcie szkoleń i kursów została wzbogacona o wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie obsługi nieruchomości mieszkaniowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako firma zarządzająca nieruchomościami, jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA S.A.

Kontakt

Go to top